Shitësit e lëndëve narkotike

January 17, 2022

Shitësit e lëndëve narkotike.
Salih El-Feuzan (Allahu e ruajt) ka thënë: Nëse sigurohemi se në një vend të caktuar ka shitje të lëndëve narkotike (drogë), atëherë duhet të raportojmë për t’i frenuar nga e keqja që mund t’u sjellin muslimanëve. T’i mbulosh dhe t’i mbrosh ata është njësoj sikur po bashkëpunon me ta.
Allahu i Madhëruar ka thënë: “Bashkëpunoni në mirësi dhe devotshmëri, dhe mos bashkëpunoni në mëkat dhe agresion.”
Nëse këta njerëz lihen të lirë atëherë do të sjellin shkatërrim për shoqërinë.
Nga audio me titull ‘Jeta e Lumturisë’ (29:48).
Loading...