Durimi me familjen gjatë kohës së qëndrimit në shtëpi

March 26, 2020

Shejh Sulejman er Ruhejli (Allahu e ruajtë) thotë:

“Me qëndrimin në shtëpi shtohet stresi dhe për rrjedhojë problemet mes dy bashkëshortëve, dhe kjo gjë mund të çojë edhe në divorc.

Mos u zemëro o bashkëshort!

Ji i durueshëm në fjalët, në veprat dhe në të gjitha gjendjet e tua.

Durimi është prej Rrahmanit (Mëshiruesit) dhe ngutja është prej shejtanit. Zoti yt e do durimin.

Nëse vëren që u zemërove, izolohu në dhomën tënde vetëm derisa të të largohet virusi i zemërimit.”

Profili zyrtar në Twitter: Anis Agovi

Dosje:

Loading...