A është Allahu me ne me Veten e Tij apo me Dijen e Tij?

November 27, 2016

A është Allahu me ne me Veten e Tij apo me Dijen e Tij?

Allahu është me ne me Dijen e Tij, Ai na Dëgjon dhe na Sheh.

Allahu i Lartësuar thotë: “Mos u frikësoni! Jam me ju, Dëgjoj dhe Shikoj çdo gjë.” Surja Taha.

“Jam me ju” do të thotë me Ndihmën, Ruajtjen e Përkujdesjen Time ndaj jush.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Me të vërtetë që ju i luteni Dëgjuesit, të Afërtit, e Ai është me ju.” Transmeton Muslimi.

Do të thotë: është me ju me Dijen e Tij, Ai ju Dëgjon dhe ju Shikon.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi

Loading...