A duhet të preket qafa me duar të njoma gjatë abdesit?

July 27, 2017

Pyetja e dytë me nr. 9233.

Pyetje: Gjatë abdesit a duhet të preket qafa me duar të njoma? Apo nuk është përmendur kjo gjë në Kuran  dhe në hadithet e Muhamedit (alejhi selam)?

Përgjigje: Falenderimet i takojnë Allahut! Paqja dhe nderimet e Tij qofshin mbi Muhamedin, familjen dhe shokët e tij!

Nuk ka ndonjë argument, qoftë në Kuranin famëlartë apo në hadithet e Pejgamberit (alejhi selam) që ta pohojë prekjen e qafës me duar të lagura gjatë abdesit. Nisur nga kjo, diçka e tillë nuk duhet të praktikohet.

Suksesi vjen prej Allahut. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhamedin, familjen dhe shokët e tij!

Komisioni i përhershëm për kërkime akademike dhe fetva:

Abdullah bin Ku’ud

Abdullah Gudejan

Abdurrazak Afijfi

Abdulaziz bin Bazi

Përktheu: Arjan Gazidede

Loading...