Gjumi në fillim të ditës (pas namazit të sabahut)

February 17, 2016

Gjumi në fillim të ditës (pas namazit të sabahut).

Nuk pëlqehet gjumi në fillim të ditës sepse ajo kohë është e bereqetshme për punë siç thotë profeti -alejhi selam-

“I është dhënë bereqeti ymetit tim në sabahun e hershëm” e transmeton Taberani dhe e saktëson sheikh Albani.

Kalimi i kësaj kohe në gjumë dmth ikja e këtij bereqeti i cili nuk gjendet veçse në këtë kohë prandaj dhe një prej sahabeve që quhet Khauuat bin Xhubejr -radiallahu anhu- thoshte:

“Gjumi në fillim të ditës është injorancë, ndërsa në mes të ditës është adet i mirë ndërsa në fund të ditës është budallallëk” e transmeton Buhariu jashtë librit të saktë dhe e saktëson sheikh Albani.

Dr Abdullah Nabolli

Loading...