Groposja e kafshës pas ngordhjes së saj, a është e detyrueshme?

February 16, 2017

Pyetje: Kisha dëshirë t’ju pyesja për zvarranikët si gjarpëri për shembull apo të ngjashmet me të, nëse Allahu ma mundëson vrasjen e tij, a ta gropos më pas, apo ta lë ashtu të ngordhur mbi sipërfaqen e tokës?

Përgjigja: Lavdërimi i takon vetëm Allahut. Cështja në këtë temë është e gjerë, sepse sheriati (legjislacioni) nuk na ka urdhëruar që ti groposim, gjithashtu nuk na ka ndaluar që ti groposim. Edhe pse groposja e tyre do ishte më e mire, me qëllim që njerëzit të mos neveriten.
Suksesi vjen vetëm prej Allahut e paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi Muhamedin familjen e tij e shokët e tij.
Shejh: Abdulaziz ibn Baz
Shejh: Abdurrazak Afifi
Shejh: Abdullah Gudejan
Shejh: Abdullah ibn Kaud

[Fetava Lexhnetu Daime: (8/444)].

Përktheu Ylli Rama

Loading...