I lejohet gruas të bëj kurban nga pasuria e saj

October 10, 2013

Eshtë e pëlqyeshme për gruan e cila ka mundësi financiare që të bëjë kurban, për veten dhe familjen e saj (nga pasuria e saj), veçanërisht atëherë kur burri nuk pranon ta praktikojë këtë adhurim.

“Kurbani për udhëtarin, është i njëjtë si kurbani që bën vendasi,  s’ka ndryshim. E njëjta gjë vlen edhe për gruan. Bazuar në fjalën e Allahut: “Veproni të mira.” Edhe kurbani futet në veprat më të mira.” Ibn Hazm “El Muhala” 6/37.

Përktheu: Fatjon Isufi

udhaebesimtareve.com

Dosje:

Loading...