Komentimi i Sures el Asr.

Shejkh Abdurrahman ibn Nasir el Berrak, Allahu e ruajtë:

“Shejkhu ka thënë: (Argumenti) për këto çështje është (Fjala e Allahut të Lartësuar:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ( 1 ) وَالْعَصْرِ( 2 ) إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ( 3 ) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
Po filloj leximin me emrin e Allahut të Gjithëmëshirshmit, i cili i mëshiron krijesat. Pasha kohën! Me të vërtetë që njeriu (çdo njeri) është në humbje e devijim të qartë. Përveç atyre të cilët besojnë, bëjnë vepra të mira, këshillojnë njëri tjetrin ti përmbahen të vërtetës dhe të durojnë.)
Kjo sure ka tre ajete:
Ajeti i parë:
Fjala e Allahut të Lartësuar: (Pasha kohën!)
Ky është betim nga Allahu dhe Allahu, i Pa te meta dhe i Lartësuar, betohet në çfarë krijese do Ai (sh.p. ndërsa ne betohemi vetëm në Allah sepse kështu na ka urdhëruar Allahu).
El Asr është koha e përbërë nga netët dhe ditët, muajt dhe vitet. Është jeta e njeriut, në të cilën punohet (për ahiret) dhe bëhen veprat e mira.[1]
Ajeti i dytë:
Fjala e Allahut të Lartësuar: (Me të vërtetë që njeriu (çdo njeri) është në humbje e devijim të qartë.)
Betimi i mëparshëm u bë për këtë ajet.
(njeriu) është i shquar për të na treguar se bëhet fjalë për të gjithe racën njerëzore (e jo një njeri në veçanti).
Kuptimi i ajetit: Me të vërtetë që çdo njeri është në humbje.
(humbja) është e kundërta e fitimit.
(Me të vërtetë që çdo njeri është në humbje e devijim të qartë.) përveç atyre të cilët i ka përjashtuar Allahu nga kjo humbje, në Fjalën e Tij (ajeti i tretë):
(Përveç atyre të cilët besojnë, bëjnë vepra të mira, këshillojnë njëri tjetrin ti përmbahen të vërtetës dhe të durojnë.)
Ai i realizon këto katër shtylla fiton në mënyrë madhështore dhe shpëton nga falimentimi total, humbja, devijimi. Njeriu fiton aq sa i përmbahet këtyre katër cilësive:
(Përveç atyre të cilët besojnë) Imani (besimi) nuk përftohet vetëm se me dije.
(bëjnë vepra të mira) ky është fryti i dijes dhe besimit.Ai i cili ja bën Allahu rrizk dijen dhe Imanin (besimin), bën vepra të mira.
(këshillojnë njëri tjetrin ti përmbahen të vërtetës) d.m.th. këshillojnë dhe përkujtojnë njëri-tjetrin.
E vërteta: përfshin dijen, besimin, veprën e mirë.
(këshillojnë njëri tjetrin ti përmbahen durimit) d.m.th këshillojnë dhe porosisin njëri-tjetrin të durojnë.
[1] جامع البيان 15\289”
Sherh Thelethetul Usul