Kujdesi ndaj namazit është dëshmi e besimit

December 22, 2021

Kujdesi ndaj namazit është dëshmi e besimit dhe e dashurisë ndaj Zotit të Madhërishëm.
Ibnul Kajimi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Më së miri që njeriu e peshon besimin dhe dashurinë e tij ndaj Zotit është peshorja e namazit, sepse ajo është peshorja e drejtë.”
Tarik El hixhretejn; 1/308.
Shejh Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Nëse ngrihesh për punën tënde në dunja, pse nuk ngrihesh për punën tënde në jetën e përtejme?”
El fetava; 12/23.

Muhamed Estrefi

Loading...