Kur do te triumfojne muslimanet?

Kur do te triumfojne muslimanet?

Do te triumfojne atehere kur te zbatojne Librin e Allahut (Kuranin) dhe te ndjekin Sunnetin (Rrugen e Profetit paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!).

Allahu i lartesuar thote: ” O ju që keni besuar! Nëse ju e ndihmoni Allahun (dmth ndiqni Kuranin dhe Sunnetin), Ai do t’ju ndihmojë juve dhe do t’ju bëjë të qëndroni fort në këmbët tuaja.” Surja Muhamed, 7

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Do te vazhdoje gjithmone nje grup nga populli im te jete i ndihmuar nga Allahu (ngaqe jane ndjekes te Kuranit dhe Sunnetit).”Hadith i Sakte, trasmeton Ibn Maxheh

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi