“Ky Kuran më është shpallur…”

September 23, 2013

Ky Kuran më është shpallur, në mënyrë që nëpërmjet tij t’ju tërheq vërejtjen juve dhe kujtdo që i përcillet.” En’ame 19.

Rabij bin Enes thoshte: “Ai që vërtetë ndjek hapat e të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem duhet t’i ftojë njerëzit (tek Allahu) në mënyrën që i ftoi Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem dhe tua teërheqë vërejtjen sipas mënyrës që përdori i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem.”

Perktheu: Fatjon Isufi

udhaebesimtareve.com

Loading...