A i lejohet femrës të lexojë Kuran me zë të lartë në namaz?

July 22, 2017

Fetvaja nr. 2634.

Pyetje: A i lejohet femrës që kur të falë namazin e sabahut, të akshamit ose të jacisë, ta lexojë Kuranin me zë të lartë njësoj siç veprojnë burrat?

Përgjigje: Nëse është duke u falur e vetme në shtëpinë e saj apo me një grup grash, apo qoftë dhe në prani të familjarëve të saj meshkuj të cilët janë mahrem për të, i lejohet ta ngrejë zërin gjatë leximit të Kuranit në namaz.

Gjithashtu, lejohet nëse u prin në namaz disa grave në shtëpinë e saj apo diku tjetër ku ka vetëm gra.

Nëse aty ku po falet ka pranë meshkuj të huaj që e dëgjojnë zërin e saj, atëherë më e mira është që të mos e ngrejë zërin gjatë këndimit të Kuranit.

Allahu e jep suksesin!

[Komsioni i Përhershëm i Fetvave dhe Studimeve akademike:]

Abdulaziz bin Bazi
Abdurrezak Afifi
Abdullah bin Ku’ud
Abdullah bin Gudejan

Përktheu: Shuajb Rexha

 

Loading...