A i lejohet personit ta shoqërojë babain e tij në haxh para se t’a kryej vet?

August 12, 2017

Pyetja e dhjetë nga fetvaja me nr. (4765).

Pyetje: A i lejohet personit ta shoqërojë babanë e tij në haxh para se t’a kryej vet?

Përgjigje: Kryerja e haxhit është obligim për secilin musliman të lirë dhe të logjikshëm, që ka arritur pjekurinë dhe ka mundësi për kryerjen e tij një herë në jetë. Bamirësia ndaj prindërve dhe ndihmesa e tyre për përmbushjen e obligimit është legjitime sipas mundësive. Përveçse detyrë për ty, së pari është ta kryesh haxhin për veten tënde e pastaj të ndihmosh babanë tënd, nëse nuk është mundësia që ta kryeni haxhin së bashku. E nëse i jep përparësi babait tënd (duke e ndihmuar në kryerjen e haxhit) haxhi i juaj është i saktë.

Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin për Profetin tonë Muhamedin, për familjen dhe shokët e tij!

 

Komisioni i përhershëm për kërkime shkencore dhe fetva:

Kryetar: Abdulaziz bin Abdullah bin Baz

Zv/kryetar: Abdurrazak Afifi

Anëtar: Abdullah bin Ku’ud

Përktheu: Unejs Sheme

Dosje:

Loading...