A lejohet të bëj kurban për prindërit e mi që kanë ndërruar jetë?

Është pyetur dijetari Ibn Uthejmini Allahu e mëshiroftë: A lejohet të bëj kurban për prindërit e mi që kanë ndërruar jetë?

Përgjigje: Origjina është se kurbani bëhet nga të gjallët, siç bënte Pejgamberi (alejhi selam) dhe shokët e tij të cilët thernin kurban për veten dhe familjet e tyre. Ndërsa mendimi që kanë disa njerëz se kurbani është i veçuar për të vdekurit, nuk ka asnjë bazë në fe.

Kurbani i therur për të vdekurit është tri llojesh:
1-Kur e bën kurbanin për të vdekurin me nijet (qëllim) duke e bashkangjitur me ata që jetojnë. Siç bën njeriu kur ther kafshën për veten dhe familjen e tij  dhe bën nijet që ky kurban të jetë edhe për ata pjestarë që kanë vdekur. Kjo lejohet dhe ka si origjinë praktikën e Pejgamberit (alejhi selam) kur bënte kurbanet e tij për të gjithë familjarët e tij ku përfshiheshin edhe atë që kishin ndërruar jetë.

2- Të bejë kurban për të vdekurit kur ai ia lë testament dhe kjo është detyrë të zbatohet duke përjashtuar rastin kur nuk ka mundësi. Për testamentin e të vdekurit, Allahu i Lartësuar thotë: “Kush e ndryshon testamentin pasi e ka dëgjuar, ta dijë se gjynahu është i rëndë për ata që e ndryshojnë! Sigurisht që Allahu i dëgjon dhe i di të gjitha.
3-Të bëjë kurban të mirfilltë për të vdekurin pa e shoqëruar me të gjallët, në formë sadakaje. Kjo lejohet dhe këtë e kanë përmendur Hambelinjtë dhe kanë pohuar se sevapi i shkon të vdekurit, dhe e kanë krahasuar me sadekanë që jepet për të vdekurin.

Por unë nuk e shikoj që veçimi i të vdekurit duke bërë kurban për të të jetë prej sunetit, sepse pejgamberi nuk ka veçuar ndonjë të vdekur me kurban. Ai nuk ka bërë kurban për xhaxhain e tij Hamzain i cili ishte më i dashuri tek Pejgamberi (alejhi selam). Ai nuk bëri kurban për Hatixhenë dhe fëmijët e tij. Madje fëmijët i vdiqën, tre vajzat dhe tri djem (e mgjth nuk bëri kurban për ta). Shokët e tij që erdhën më pas nuk e kanë praktikuar një kurban të tillë.
E shoh të gabuar atë që veprojnë shumë njerëz, të cilët therin kurban për të vdekurin në përvjetorin e parë dhe e quajnë: Kurbani i gropës së varrit dhe besojnë se në këtë kurban nuk duhet të përzihet askush në shpërblimin e tij. Ose therin kurban sadaka për të vdekurin, apo për të zbatuar testamentin e tij dhe nuk bëjnë kurban për vetet dhe familjet e tyre. Sikur ta dinin, se njeriu kur ther kurban nga pasuria e tij, për veten dhe familjen se aty përfshihen të gjallët dhe të vdekurit, atëherë nuk do ta anashkalonin këtë, duke vepruar gjëra të tjera.

“Libri Rregullat e kurbanit dhe therjes”.

 

Përktheu Arjan Gazidede