A lejohet zotimi për t’ia kushtuar një adhurim dikujt përveç Allahut?

December 20, 2016

A lejohet zotimi për t’ia kushtuar një adhurim dikujt përveç Allahut?

Nuk lejohet zotimi për dikë tjetër përveç Allahut.

Allahu i Lartësuar thotë: “(Përkujtohu) Kur gruaja e Imranit pat thënë: “Zoti im, Unë këtë që është në barkun tim, vendosa ta kushtoj thjesht vetëm për shërbimin Tënd, pra pranoje këtë prej meje, vertetë Ti je Ai që dëgjon e di!” Surja Ali Imran, 35.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Kush është zotuar se do t’i bindet Allahut, le t’i bindet e kush është zotuar se do ta kundërshtojë Allahun (të zotohet për diçka të gabuar e te ndaluar), të mos e veprojë atë gjë.” Transmeton Bukhariu.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agov

Loading...