Lutja e hatmes së Kuranit

April 30, 2017

Pyetje: A mund të praktikohet lutja e hatmes së Kuranit? Po etheri (fjala) që përcillet nga Enesi rreth kësaj praktike a është i saktë?

Përgjigje: Po, është saktësuar në shumë ethere (fjalë) se duaja pas hatmes (leximit të plotë) së Kuranit është e pranuar. Ndërsa Enes ibën Malik, siç përcillet në “Musnedin” e Seid bin Mensurit, sa herë që i bënte hatme Kuranit mblidhte familjen e tij dhe lutej bashkë me ta. Gruaja dhe familjarët e tij i bënin amin lutjeve që bënte, dhe për këtë nuk ka problem.

Lutjet e gjata që praktikohen në namaze nuk kanë ndonjë bazë në traditën Profetike e as në udhëzimin e selefëve.
Me këtë rast nuk harrojmë të përmendim se libri “Duaja e hatmes së Kuranit” që i atribuohet Ibën Tejmijes, është diçka e shpikur ndaj tij. Gjithashtu, nuk është e nevojshme të kalohen caqet gjatë duasë duke përdredhur zërin, por bën dua siç e bën zakonisht. Allahu e di më mirë.

Mesh’hur bin Hasen al Selman

Përktheu: Fatjon Isufi

Dosje: ,

Loading...