Lutja (duaja) e hatmes së Kuranit

Pyetje: A mund të praktikohet lutja e hatmes së Kuranit? Po etheri (fjala) që përcillet nga Enesi rreth kësaj praktike a është i saktë?

Përgjigje: Po, është saktësuar në shumë ethere (fjalë) se duaja pas hatmes (leximit të plotë) së Kuranit, është e pranuar. Ndërsa Enes ibn Malik, siç përcillet në Musnedin e Seid bin Mensurit, sa herë që i bënte hatme Kuranit mblidhte familjen e tij dhe lutej bashkë me ta. Gruaja dhe familjarët e tij i bënin amin lutjeve që bënte dhe për këtë nuk ka problem.

Por lutjet e gjata që praktikohen në namaze nuk kanë ndonjë bazë në traditën Profetike e as në udhëzimin e selefeve.
Me kete rast nuk harrojme te permendim se libri “Duaja e hatmes së Kuranit” që i atribohet ibn Tejmijes, është diçka e shpikur ndaj tij. Gjithashtu nuk është e nevojshme të kalohen caqet gjatë duasë duke përdredhur zërin, por bën dua siç e bën zakonisht. Allahu e di më mirë.

Mesh’hur bin Hasen al Selman.

Përktheu: Fatjon Isufi