Më përmblidh të gjithë dijen!

October 7, 2021

Abdullah bin Umerit (Allahu qoftë i kënaqur me të) i ka shkruar dikush: Më përmblidh të gjithë dijen!

I thotë: Dija është shumë e gjerë por nëse mundesh t’a takosh Allahun Ditën e Gjykimit me:

1. Duar të papërlyera me gjakun e muslimanëve.

2. Trup të pa ushqyer me pasurinë e tyre.

3. Gjuhë të frenuar nga nderi i tyre.

4. I pandarë nga xhemati (bashkësia) e tyre, atëherë këtë bëj dhe do të të mjaftojë!

(Sijer A’lamin Nubela 5/216)

Mirandi Shehaj

Loading...