A mund të themi kur na ofendon dikush gjatë agjërimit “O Allah unë jam agjërueshëm” apo shprehja është ndryshe?

Çfarë gjykimi ka fjala: “O Allah unë jam agjërueshëm”  kur e sakta është të thuhet: Jam agjërueshëm!?
Shejh Uthejmini (Allahu e meshiroftë) ka thënë:”Kjo risi ka vite që është përhapur ne mesin e muslimanëve. Sa herë që ofendohet një agjërues ai thotë:”O Allah unë jam agjërues”.

Kjo shprehje nuk duhet të perdoret asnjëherë.Transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Ebu Hurejra (Zoti qoftë i kënaqur prej tij) se Pejgamberi (alejhi selam) ka thënë:” Agjërimi është mburojë, prandaj mos thoni fjalë të ndyta dhe të ndaluara në të. E nëse dikush e ofendon (agjëruesin) le të thotë: Unë jam agjërueshëm, këtë ta thotë dy herë. Pasha Atë, në dorën e të Cilit është shpirti im, era që lë goja e agjëruesit, tek Allahu është më e mirë se era e miskut. Ai e lë ushqimin, pirjen (e ujit) dhe marëdhëniet imtime për hatrin Tim (Allahut). Agjërimi është për Mua dhe Unë shperblej për të, një punë e mirë me 10 shpërblime si ajo. [Buhari 1894 dhe Muslimi1151.]

Përktheu: Arjan Gazidede