A mjafton Kurani pa sunetin?

March 5, 2017

A na mjafton Kurani pa hadithet e Profetit, Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të?

Nuk mjafton vetëm Kurani pa hadithet e Profetit, paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të.

Allahu i Lartësuar thotë: “Ta kemi zbritur ty dhikrin (hadithet) që t’iu shpjegosh njerëzve atë që u është zbritur (Kuranin).” |Surja Nahl: 44|

Profeti, paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të, ka thënë: ”Me të vërtetë që mua më është dhënë Kurani dhe bashkë me të i ngjashmi dhe shpjeguesi i tij (hadithet).”

Transmeton Ebu Daudi, dhe hadithi është i saktë.

Loading...