A na mjafton Kurani pa hadithet e Profetit (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!)?

A na mjafton Kurani pa hadithet e Profetit (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!)?

Nuk mjafton vetëm Kurani pa hadithet e Profetit (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!).

Allahu i Lartësuar thotë: “Ta kemi zbritur ty Dhikrin (hadithet) qe tu shpjegosh njerëzve ate qe u eshte zbritur (Kuranin).” Surja Nahl, 44.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: ”Me të vërtetë që mua me është dhënë Kurani dhe bashkë me të të ngjashmin e tij, shpjeguesin e tij (hadithet).”
Transmeton Ebu Daudi, hadith i saktë.