Namazi i xhenazes!

February 3, 2015

Xhenazet qe muslimani nuk e ka detyre t’ua fale namazin dhe ato qe duhet tua fale namazin (e xhenazes)?

Argumentet fetare pohojne se namazi i xhenazes u falet te vdekurve prej Muslimaneve, qofshin ata te mire apo te keqinj, perderisa e keqja e tyre nuk ka arritur ne cakun e mohimit apo te berit ortak Zotit te Lartesuar. Kete e themi bazuar ne fjalen e Allahut qe thote: “Vërtet, Allahu nuk fal që të adhurohet dikush apo diçka tjetër veç Atij, por gjynahet e tjera më të vogla ia fal kujt të dojë.” Nisa 48.

(Ehli Suneti) Shpresojne meshiren per ata qe vepruan mire dhe frikesohen per ata qe punuan vepra te keqia. Ndersa mohuesit ku perfshihen Cifutet, te krishteret, ateistet, adhuruesit e varreve etj ketyre nuk duhet tu falet xhenazeja.

[Komisioni i perhershem per studime akademike dhe fetva, Abdul Aziz bin Baz, Abdurrezak Afifi, Abdullah Gudejan dhe Abdullah bin el Ku’ud]. Pershtati Fatjon Isufi

Loading...