Në cilat raste fjala e keqe nuk është gibet (përgojim)?

February 13, 2016

Në cilat raste fjala e keqe nuk është gibet (përgojim)?

Kësaj pyetje i është përgjigjur Ibn Ebij Sherif El-Makdisij (dijetar i medhhebit shafi i vdekur në vitin 906 H) siç tregon imam Sanani dhe thotë:

Fjala e keqe nuk është gibet në gjashtë raste:
1- Nëse flet keq për dikë qe të ka bërë zullum (padrejtësi).
2- Nëse thua diçka thjesht për ta dalluar dikë nga tjetri psh filani i verbëri.
3- Nëse thua diçka për dikë që është i keq për të paralajmëruar të tjerët që të mos bien viktimë e tij.
4- Nëse i përmend dikujt punën e tij të keqe kur është prej atyre që e bëjnë në publik.
5- Nëse je duke kërkuar fetva dhe detyrohesh të përmendesh të këqijat e dikujt.
6- Ai i cili kërkon ndihmën e dikujt për të ndryshuar një punë të keqe dhe detyrohet ti përmendë atij të keqen e tjetrit.

 

Dr Abdullah Nabolli

Dosje: ,

Loading...