Në disa vende pasi e varrosin njeriun thërrasin ezanin tek varri i tij

August 3, 2017

Fetvaja me nr. 3549.

Pyetje: Në vendin tonë pasi varroset i vdekuri njerëzit thërrasin ezanin tek varri i tij. Për këtë praktikë hoxhallarët tek ne kanë përplasje dhe mospajtime, disa prej tyre e ndalojnë dhe disa të tjerë e lejojnë.

Përgjigje: Nuk lejohet të thirret ezani dhe as ikameti tek varri pas varrimit të të vdekurit dhe as para varrimit të tij, sepse kjo konsiderohet (bidat) risi e shpikur.
Në hadithin e saktë përcillet nga Aisha, Zoti qoftë i kënaqur me të, se Profeti alejhi selam ka thënë: “Kush sjell diçka që nuk është pjesë e udhëzimit tonë ajo vepër është e refuzuar.” Buhariu dhe Muslimi.
Allahu na dhëntë sukses!  Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi profetin tonë Muhamed, familjen dhe shokët e tij!

Komisioni i përhershëm për kërkime akademike dhe fetva:

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

Abdullah bin Gudejan

Abdullah bin Ku’uud

Përktheu: Muhamed Estrefi

Dosje:

Loading...