Ngushtimi i rrizkut në dynja

January 31, 2022

Nëse të ngushtohet dynjaja dhe rrizku në të mos u dëshpëro e as mos u bëj pesimist, por kujtoje fjalën e Profetit (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin mbi të) që thotë:
“Nëse Allahu i Madhëruar e do robin e Tij e mbron atë nga dynjaja, ashtu si ju mbroni të sëmurin tuaj nga ngrënia dhe pirja e ushqimeve të cilat e dëmtojnë nga frika që keni për shëndetin e tij.” Hadith Sahih.

Sa qetësuese është kjo për robin kur e di që Allahu e mbron atë nga dynjaja që mund të jetë shkatërruese për të. Allahu i Madhëruar e di më mirë se çfarë është e dobishme për robin. Ndoshta dikush me pasuri devijon, e ndoshta dikush me varfëri devijon, prandaj Allahu e di më mirë dhe i jep robit aq sa të mos jetë shkatërruese për të.

Mirandi Shehaj

Loading...