Nga e vërteta dëmtohen vetëm bubuzhelët

August 20, 2022

Nga e vërteta dëmtohen vetëm bubuzhelët që janë mësuar të qëndrojnë gjithmonë mbi pleh.
Ja çfarë thotë për ta në poezitë e tij dijetari i njohur nga Maroku Muhamed Tekijudin El-Hilali -Allahu e mëshiroftë-:
S’është çudi bubuzhelit,
ngordhja atij t’i vij,
nga aroma e miskut,
kur aromën e tij të ndiej.
Humb me përkujtimin e Allahut,
kush nga fundi është afruar.
Me të vetëm të drejtët,
për në të mira janë udhëzuar.
Shkëputur nga libri i autorit me titull “Thirrja për tek Allahu në vende të ndryshme” fq. 121.
Loading...