Nuk lejohet përshëndetja me selam gjatë hutbes

August 25, 2017

Nuk lejohet përshendetja me selam gjatë hutbes.

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Përshëndetja me selam gjatë hutbes së xhuma është e ndaluar. Nuk i lejohet personit që kur hyn në xhami dhe imami po mban hutben e xhuma, të përshëndesë me selam. Po ashtu, dhe kthimi i përshëndetjes (selamit) është e ndaluar.

“Mexhmu fetaua ue rasail” vëll. 16.

Përktheu: Unejs Sheme

Loading...