Për të gjithë ata që pyesin për selefizmin

February 1, 2016

Shejh Mesh’hur Al Selman, Allahu e ruajt, thotë: Selefizmi është metodologjia për kuptimin (e saktë) të fesë. Selefizmi nuk është grup partiak, nuk është thirrja e filanit dhe fistekut.

Selefizmi është dlirje dhe edukim (tesfijeh ue terbijeh). Selefizmit i kanë bërë padrejtësi mediat duke e quajtur atë si selefizmi i xhihadit dhe selefizmi i tekfirit (që i konsideron njerëzit jobesimtarë).

Dhe së fundmi, e kanë quajtur atë selefizmi i pasimit verbërisht.

Pasha Allahun se të gjitha këto janë komplot madhor ndaj metodologjisë selefije.

 

“Fetaua el-Xhumuah” më dt. 22/1/2016.

Përktheu: Unejs Sheme

Loading...