Pesha e thirrjes!

April 12, 2014

Pesha e thirrjes!
“Siç thashë në takimin paraprak, e përsëris prapë, sepse ka dobi: Duhet të sillemi butësisht kur i thërrasim kundërshtarët e kësaj thirrjeje, dhe të jemi në zbatim të fjalës së  Allahut: “Thirr në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe këshillë të bukur dhe diskuto me ata në mënyrën më të mirë! “, Kundërshtarët më të ashpër ndaj fesë dhe besimit tanë, janë ata që më së shumti e meritojnë të sillemi me këtë urtësi ndaj tyre, në mënyrë që mos t’a bashkojmë rëndesën e thirrjes në të vërtetën me rëndesën e metodës jo të mirë të thirrjes. I lus të gjithë vëllezërit tanë, nga çdo vend që janë, që të edukohen me këtë edukatë islame…”
(Shejh Albani, kaseta nr. 900, min. 00:08:12)
Përktheu Jeton Bozhlani.

Loading...