Prej Islamit të mirë të një njeriu është të lërë atë që nuk i intereson

November 30, 2021

Profeti (alejhi salatu ue selem) ka thënë: “Prej Islamit të mirë të një njeriu është të lërë atë që nuk i intereson.”

Shejh AbdulMuhsin el Abad ka thënë: Çështjet që përfitojmë nga ky hadith janë:

1- Të largohet njeriu nga çështjet që nuk i interesojnë, qofshin ato në fe apo në dynja.

2- Të merret me çështjet që i interesojnë në fe apo në dynja.

3- Në lënien e çështjeve që nuk i interesojnë njeriut ka qetësi për të, ruan kohën dhe nderin e tij.

4- Njerëzit në Islam janë në gradë të ndryshme.

 

(Shpjegimi i 40 Haditheve)

Bledar Hasanaj

Loading...