Urtësitë e përhapjes së epidemive

March 25, 2020

Urtësitë e përhapjes së epidemive janë:

1 – Dalja në pah e Fuqisë së Allahut.

2 – Dalja në pah e Pushtetit të Allahut dhe se Ai është i Vetmi që ka nën kontroll çdo gjë.

3 – Për të kuptuar njerëzit se ndryshimi dhe kthimi i çdo situate është në Dorë të Allahut.

4 – Për të kuptuar njerëzit se sa të pafuqishëm janë dhe sa shumë nevojë kanë për Allahun.

5 – Hakmarrje ndaj zullumqarëve.

6 – Përkujtim për mirësinë e shëndetit dhe mirëqēnies.

7 – Zgjimi i të hutuarve (të cilët e kanë harruar Allahun).

 

Shejh Abdullah bin Salih el Kusajr (Allahu e ruajtë)

Loading...