Privatësia e të tjerëve

Secili njeri posedon privatësinë dhe sekretet e tij. Për këtë arsye Islami e ka ligjëruar marrjen leje dhe e ka ndaluar përgjimin e të tjerëve.

E gjithë kjo për të ruajtur dinjitetin e të tjerëve dhe për të respektuar privatësinë e tyre.

Në kohën e bumit të informacioneve sekreti i dikujt tashmë fluturon anë e mbanë botës në sekonda të numëruara.

Si rrjedhojë u cënua privatësia, sekretet u përhapën dhe e drejta e të tjerëve humbi.

Pirateria e adresave dhe forumeve të ndryshme konsiderohet krim.

Vjedhja e adresave të email- it dhe të dhënat e përdoruesve konsiderohet krim.

Cënimi dhe prishja e të dhënave të përdoruesve dhe shfaqja e përmbajtjeve pa lejen e përdoruesit konsiderohet krim.

Në një hadith, Profeti alejhi salatu ues selam thotë: “Ai që gjurmon të metat e vëllaut të tij musliman Allahu do t’i gjurmojë të metat e tij. E atij që Allahu ia gjurmon të metat, e turpëron qoftë dhe brenda shtëpisë së tij.” [E transmeton Ahmedi dhe e saktëson Albani.]

Një musliman i zgjuar gjithmonë duhet të jetë syçelë, dhe duhet të marrë të gjitha masat që ruajnë privatësinë dhe sekretet e tij.

 

Përktheu: Fatjon Isufi