Privatësia e të tjerëve

Secili njeri posedon privatësinë dhe sekretet e tij, për këtë arsye Islami e ka ligjëruar marrjen leje dhe e ka ndaluar përgjimin e të tjerëve.

E gjithë kjo, për të ruajtur dinjitetin e të tjerëve dhe për të respektuar privatësinë e tyre.

Në kohën e bumit të informacioneve, sekreti i dikujt tashmë fluturon anë e mbanë botës në sekonda të numëruara.

Si rjedhojë u cënua privatësia, sekretet u përhapën dhe e drejta e të tjetrëve humbi.

Priateria e adresave dhe forumeve të ndryshme konsiderohet KRIM

Vjedhja e adresave te email- it dhe të dhënat e përdoruesve, konsiderohet Krim

Cënimi dhe prishja e të dhënave të përdoruesve dhe shfaqja e përmbajtjeve pa lejen e përdoruesit, konsiderohet Krim.

Në një hadith, Profeti (alejhi salatu ues selam) thotë: “Ai që gjurmon të metat e vëllaut të tij Musliman, Allahu do ti gjurmojë të metat e tij. E atij që Allahu ia gjurmon të metat, e turpëron qoftë dhe brenda shtëpisë së tij. [Ahmedi dhe e saktëson Albani].

Një Musliman i zgjuar, gjithmonë duhet të jetë syçelë dhe duhe të marë të gjitha masat që ruajnë privatësinë dhe sekretet e tij.

Përgatiti Zad Group

Përktheu Fatjon Isufi