Rreziku i humbjes së namazit të sabahut

January 30, 2022

Përsa i përket atij që me dashje e vonon namazin e sabahut derisa të lindë dielli duke qenë në gjumë, dhe nuk e vendos alarmin përveç kohës në të cilën dëshiron të ngrihet, unë i them: Namazi i tij është i refuzuar dhe i pa pranuar. Ky namaz i përplaset fytyrës ditën e Kijametit, edhe nëse falet një mijë herë Allahu nuk i’a pranon atij namazin.
Argument për këtë është fjala e Allahut: ” Vërtetë, namazi u është caktuar besimtarëve në kohë të caktuar.”

Shejh Uthejmini, takimi mujor nr. 17.

Loading...