Sa e duam Allahun dhe Profetin (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!)?

January 28, 2017

Sa e duam Allahun dhe Profetin (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!)?

Dashuria ndaj Allahut dhe të Dërguarit është në përputhje me bindjen dhe ndjekjen e urdhrave dhe udhëzimeve te tyre.

Allahu i Lartësuar thotë: “Thuaju o Profet: Nëse e doni Allahun, atëherë me ndiqni mua dhe do t’ju dojë Allahu.” Surja Al Imran, 31.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Nuk e përsosë askush besimin derisa te jem unë me i dashur për të sesa prindi i tij, fëmija i tij dhe i gjithë njerëzimi.” Transmeton Buhariu.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi

Loading...