Shejh Feuzani në lidhje me fitnet

October 1, 2011

Shejh Feuzani kur u pyet në lidhje me fitnet e përfoljes së njerëzve, tha: Unë po u them hiqni dorë nga përfolja e njerëzve, hiqni dorë nga përfolja e njerëzve, filani është hizbij, filani është kështu, filani është ashtu. Hiqni dorë nga përfolja e njerëzve.

Ofroni këshilla dhe thirrini njerëzit të bashkohen dhe të kërkojnë dituri tek dijetarët e merituar, tek studimi i saktë, qoftë ai studim fetar që është më e mira, apo studim në fushat e dunjasë, duke u bërë i dobishëm për veten dhe për shoqërinë ku jeton. Kurse angazhimi me thashetheme; filani ka gabuar këtu, filani ia ka qëlluar këtu, filani kështu e filani ashtu, – kjo është mënyra me të cilën përhapet e keqja, përçahen njerëzit dhe shkaktohet fitne.

Nëse shikon dikë në gabim, këshilloje mes teje dhe atij. Kjo është këshilla e vërtetë, e jo të ulesh në një mexhlis dhe të thuash; filani ka bërë kështu e ashtu. Kjo nuk është këshillë, por ky është demaskim, përgojim dhe sherr.

 

Përktheu: Shuajb Rexha

Audioja mund të dëgjohet në linkun e mëposhtëm: http://www.islamup.com/download.php?id=137476

Dosje:

Loading...