Shenjat e lumturisë tek njeriu

September 12, 2022

Shenjat e lumturisë tek njeriu!

Hasen bin Ali el Xheuzexhaniju (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Prej shenjave të lumturisë tek njeriu janë:

1. Adhurimet t’i ketë të lehta.

2. Përputhshmëria me sunetin (udhëzimin profetik) në vepra.

3. Shoqërimi me njerëz të mirë e të rregullt.

4. Sjellje me etikë dhe të mirë me vëllezërit.

5. Të sakrifikojë dhe të bëjë më të mirën për njerëzit.

6. Interesimi dhe përkujdesja për gjendjen e muslimanëve.

7. Menaxhimi i mirë i kohës dhe shfrytëzimi i saj.

? “El I’tisam” – Shatibiu: 1/152.

Mirandi Shehaj

Dosje:

Loading...