Shkaqet që largojnë fatkeqësitë

March 18, 2020

Shejh Abdulaziz Es-Sed’han (Allahu e ruajtë) ka thënë: Shkaqet që largojnë fatkeqësitë janë:

1. Më e madhja e tyre është mbështjetja tek Allahu.

2. Lutja me bindje.

3. Durimi.

4. Namazi.

5. Lëmosha.

6. Përmendja e Allahut e në veçanti dhikri i mëngjesit dhe i mbrëmjes, si dhe dhikri i gjumit.

7. Optimizmi.

8. Thënia: “Të Allahut jemi dhe vetëm tek Ai do të kthehemi”.

9. Istigfari.

Përktheu: Unejs Sheme

Loading...