Shmangiuni tri vendeve ku mund të mallkoheni nga njerëzit

February 6, 2017

Shmangiuni tri vendeve ku mund të mallkoheni nga njerëzit

Muadh bin Xhebel (Alahu qoftë i kënaqur prej tij) transmeton se Profeti (alejhi selam) ka thënë: Shmangiuni kryerjes së nevojës në tri vende që mund t’ju mallkojnë njerëzit: Burimeve të ujit (puse, kroje etj), mesit të rrugës dhe hijeve të pemëve. [Ebu Daudi me nr 26. E saktësoi shejh Albani].

Ndërsa Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) tranmeton se Porfeti (alejhi selam) ka thënë: Frikësojuni dënimit të dy të mallkuarve: Sahabët pyetën: Kush janë ata o i dërguari i Allahut? Ai tha: Ai i cili kryen nevojën në rrugën ku kalojnë njerëzit dhe në hijet ku ulen dhe qëndrojnë (për të pushuar, për të biseduar). [Muslimi me nr 269].

Vallë pse mallkimi?

Hatabi thotë: “Njerëzit nëse shohin ndytësira nëpër këto vende, zakonisht shajnë dhe mallkojnë. Nga hadithi i dytë kuptohet që këta njerëz janë të mallkuar, prandaj ju o Muslimanë shmangiuni këtyre veprimeve që të mos keni fat mallkimin.”

Shkakku i ndalimi të kryerjes së nevojës në këto vende është i qartë: Mosdëmtimi i njerëzve.

Njeriu kur shikon ndyrësirë i vjen ndot prej saj dhe siç dihet dëmtimi i tjetrit është i ndaluar nga Allahu i Lartësuar që thotë: “E ata që dëmtojnë besimtarët dhe besimtaret për atë që ata nuk janë fajtorë, e kanë ngarkuar veten me një mëkat shumë të madh.” [ Ahzabë 58].

Shejh Muhamed bin Salih el Uthejmin ka thënë: Në hadith gjithashtu ndalohet kryejra e nevojës në hijen e pemës në të cilën mblidhen njerëzit. I ngjashëm me këtë është vendi me diell në të cilin mblidhen njerëzit në dimër. Si rezultat ndalohet kryerja e nevojës në këtë vend, sepse shkaku i ndalimit është i njëjtë. Në rast se ky gjendet dhe në vende të tjera, ndalohet kryerja e nevojës edhe aty.

Në pamje të parë nga hadithi nënkuptohet ndalimi i kryerjes së nevojës së trashë dhe jo urinës. I këtij mendimi është edhe Neveviu, porse ky mendim nuk është i skatë, edhe pse nga ana gjuhësore (arabe) hadithi përshtatet me fjalën e Neveviut. Të dyja jashqitjet konsiderohen të ndyra.

Normat e sjelljes në Islam

Autor Fuad bin Abdul Aziz

Loading...