Si është mënyra e marrjes së gusulit?

February 11, 2017

Lavdërimi i takon vetëm Allahut.

Mënyra e marrjes së gusulit është dy llojesh:
1- E mjaftueshme
2- E përsosur

Sa i përket mënyrës së parë është: larja e gojës dhe shpëlarja e hundës dhe më pas larja e gjithë trupit me ujë qoftë edhe njëher të vetme, apo të zhytesh në ujë të thellë.

Ndërsa mënyra e përsosur është: larja e organeve gjenitale dhe e vende që mund të jenë bërë pis prej xhunubllëkut, më pas merr abdes të plotë si për namaz, e më pas hedh ujë tri herë në kokë, derisa uji të arrij në rrënjët e flokëve, më pas lan anën e djathtë e më pas anën e majtë të trupit.

[Ilam musafir bi badi adab ëe ahkam sefer: 11] Shejh Muhamed Salih Uthejmin.]

Përktheu Ylli Rama

Loading...