Si mund të arrihet SINQERITETI?

May 8, 2016

Si mund të arrihet SINQERITETI?

-Le të jetë qëllimi yt në vepra, vetëm kënaqësia e Allahut

-Pastro nijetin (qëllimin) nga çdo  gjë e dyshimtë

-Lufto me ndjenjën e syfaqësisë

-Ruaji, fshihi veprat e tua të mira

-Kërko nga Allahu që ti pranojë

-Lexo ngjarjet dhe ndodhitë e selefëve që bëjnë fjalë për sinqeritetin

-Mëso rreth shpërblimit që u premtohet njerëzve të sinqertë

-Mëso edhe ndëshkimin e atyre që punojnë për syfaqësi

-Njihe vlerën (vendin e lartë) që zë sinqeriteti tek Zoti i Lartësuar

-Pendohu  nga syfaqësia

-Lutu gjithmonë me këto fjalë: O Zot, më ruaj dhe mos më bëj nga ata që të bëjnë ortak (në adhurim) duke e ditur dhe të kërkoj falje për atë që nuk e di.

Përktheu Fatjon Isufi

 

Dosje:

Loading...