Si të arrish lumturinë

March 24, 2020

Shejhul Islam ibn Kajim (Allahu e mëshiroftë) ka thënë:

“Jetesën më të mirë e kanë arritur të lumturit nëpërmjet sabrit të tyre, dhe janë lartësuar në grada më të larta nëpërmjet falënderimit të tyre. Rrugëtuan mes sabrit dhe falënderimit për tek Xhenetet e Allahut. Kjo është mirësi që Allahu i’a jep kujt të dojë.”

عدة الصابرين ٨

Anis Agovi

Loading...