Si të largoni cytjet e shejtanit

October 10, 2017

Jam një djalosh ku shejtani ndonjëherë më bën cytje (vesvese). Çfarë duhet të veproj që t’i largoj cytjet e tij?

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë) përgjigjet: Cytjet e shejtanit largohen duke kërkuar mbrojtjen e Allahut prej shejtanit dhe mosdhënia rëndësi cytjeve të tij. Cytjet (vesveset) nuk të dëmtojnë derisa njeriu nuk i shpreh. Prandaj kërkohet nga muslimani t’i refuzojë ato, t’i lërë (cytjet), mos t’u jap rëndësi dhe të kërkojë mbrojtjen e Allahut të Madhëruar nga shejtani i mallkuar.

“El-Munteka min fetaua fadileh esh-Shejh Salih bin Feuzan bin Abdullah el-Feuzani”, vëll. 1.

 

Përktheu: Unejs Sheme

Loading...