Si vlerësohet besimi i një mëkatari musliman?

December 2, 2015

Pyetje: Si vlerësohet besimi i një mëkatari musliman?

Përgjigje: Ai i cili është besimtar; njësues i Allahut, por herë pas here bie dhe në mëkate, konsiderohet besimtar në përputhje me atë nivel të besimit që ka, dhe nga ana tjetër, ai është gjynahqar për mangësitë e tij në lidhje me obligimet e besimit.

Besimtari që e ka besimin e mangët, nga njëra anë i meriton përfitimet e premtuara për shkak të besimit të tij, por nga ana tjetër është i ekspozuar ndaj dënimit, si pasojë e gjynaheve të tij.

Megjithatë, edhe nëse dënohet për mëkatet e tij, qëndrimi i tij nuk do të jetë i përhershëm në Zjarrin e Xhehenemit.

Besimi i plotë është e vetmja mënyrë e sigurt që të mbron nga hyrja në Zjarrin e Xhehenemit, por megjithatë, besimi edhe nëse është i mangët, nuk lejon qëndrimin e përhershëm në të.

(Pyetje pergjigje – Abdurrahman ibn Nasir ES SA’DI)

Loading...