Xhamitë

Xhamitë, vlera, mirësitë dhe lutjet që praktikohen

Prej gjërave me të cilat Allahu i Madhëruar e ka veçuar umetin e Pejgamberit -alejhi selam- është fakti se ai e ka bërë tokën xhami dhe pastërti. Transmetohet nga Ebu Dherri se ka thënë: “I thashë, o i dërguar i Allahut, cila xhami është ndërtuar e para në tokë? Ai tha: Xhamia e Qabes. I […]