A lejohet shndërrimi i ambienteve të argëtimit duke i kthyer në vendfalje (xhami)?

October 17, 2023

Shndërrimi i ambienteve të argëtimit në xhami!

Pyetje: A lejohet blerja e ambienteve që përdoren për argëtim me pije alkolike e me vallëzime dhe ti shndërrojmë në xhami?

Përgjigje; Falenderimi i takon Allahut!

Po, lejohet blerja e këtyre ambienteve dhe shndërrimi i tyre në xhami. Sepse kjo përfshin përdorimin e tyre për diçka më të mirë se ajo për të cilën janë marrë dhe janë përdorur më parë. Ligësia nuk është cilësi e përherëshme e këtyre vendeve në vetvete, por ajo ka egzistuar për shkak të asaj për të cilën janë përdorur. Pra, nëse këto ambiente përdoren për diçka të mirë, ligësia e tyre zhduket dhe ato transformohen në vende të mirësisë.

Fetvatë e Komisionit të Përhershëm 6/233

  • Përktheu: Arjan Haskasa

 

 

 

 

 

 

Dosje: ,

Loading...