Zekati i fitrit

Zekati i fitrit

Zekati i fitrit Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Falënderimet i takojnë vetëm Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe bekimit e Allahut qofshin për Profetin tonë të dashur, familjen dhe shokët e tij! Gjykimi për të Shejh Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë!): Zekati i fitrit është detyrë për çdo musliman qoftë i vogël ose […]