Histori

Dobi dhe mësime të përfituara nga Historia e Shuajbit (alejhi selam) Pjesa 2

7-Të gjithë pejgamberët u dërguan si përmirësues dhe sjellës të mirësisë. Nga ana tjetër  Allahu i ndaloi nga e keqja dhe çrregullimi. Çdo mirësi dhe përmirësim qoftë nga ana fetare apo jetësore, konsiderohet fe me të cilën u dërguan këta Pejgamberë, veçanërisht  ai që konsiderohet imami dhe vula e të gjithë Pejgamberëve, Muhamedit (alejhi selam). […]

Fragmente nga Historia Islame “Dinastia e Muwahidinëve”

Është e njohur në historinë e Marokut se qeverisja e El Murabitinëve, në themel ishte e bazuar në vlera fetare, dhe si qëllim kryesor kishte përhapjen e fesë Islame dhe kundërvënien e gjithçkaje dhe gjithkujt që armiqësonte Islamin dhe muslimanët. E tillë ishte gjëndja edhe me një tjetër qeverisjeje rivale, ajo e El Muvahidinëve, e […]

Këshilla për të cilat kemi nevojë

Më vjen ndërmend një thënie e hoxhës së nderuar Muhamed Eman el Xhami (Allahu e mëshiroftë!)… Shejhu ynë i nderuar Muhamed Nasirudin el Albani (Allahu e mëshiroftë!), kur ndodhi pushtimi i Kuvajtit (nga ushtria irakiane) mbajti një qëndrim të caktuar,  ndryshe nga ajo e shumicës së dijetarëve, të cilët kishin rënë dakort dhe i kishin […]

Historia e Salihut (alejhi selam)

Historia e Salihut (alejhi selam) Populli Themud – i emërtuar ndryshe si Adi i mbramë – jetonte në Hixhër[1] dhe në zonat përreth. Ata zotëronin bagëti të shumta dhe njiheshin për bujqësi. Mirësitë e Zotit u vinin pandërprerë, derisa luginat i përdorinin për të ndërtuar kështjella të zbukuruara, ndërsa malet i gdhendnin me preçizitet dhe […]

Edukimi i fëmijëve sipas udhëzimeve profetike

Një nga sfidat më të vështira me të cilat prindi ndeshet sot është edukimi i fëmijës. Them se para se të edukohet fëmija duhet të jetë vet prindi i edukuar. Në çkuptim? Ai duhet të jetë i kapur pas fesë së Allahut dhe të mos dojë për vete dhe fëmijën vetëm se atë që kënaq […]

Dobi dhe mësime të përfituara nga historia e Hudit (alejhis selam)

Dobi dhe mësime të përfituara nga historia e Hudit (alejhis selam) 1- Ja vlen të rikujtojmë dobitë e mëparshme që kemi përmendur tek historia e Nuhut (alejhi selam) e që janë të përbashkëta pothuajse tek historitë e të gjithë Profetëve.[1] 2- Allahu i Lartësuar me urtësinë e Tij na rrëfen ndodhitë e atyre popujve që […]

Historia e Hudit (alejhi selam)

Historia e Hudit (alejhi selam) Allahu i Lartësuar e dërgoi Hudin (alejhi salatu ues selam) tek populli i tij Ad’i i i lashtë të cilët banonin në Ahkaf e pikërisht në dumat e shkretëtirës së Hadrameutit (Jemen). E dërgoi në një kohë kur sherri i tyre u shtua dhe filluan të tregonin kryeneçësi ndaj njerëzve […]