Nëse gjashtë gjëra nënvlerësohen atëherë mos qortoni vetëm se vetet tuaja

January 28, 2022

Thuhej: Nëse gjashtë gjëra nënvlerësohen, atëherë mos qortoni vetëm se vetet tuaja.

Dijetari Ibn Abdul Berr (Allahu e mëshiroftë) ka thënë se këto gjashtë gjëra janë:
E para: Ai që shkon në një tryezë ku nuk është i ftuar në të.
E dyta: Të kërkosh mirënjohje nga mosmirënjohësit.
E treta: Të futesh në bisedën e dy personave pa të lejuar ata.
E katërta: Ai i cili nënvlerëson pushtetarët.
E pesta: Ai i cili ulet në një vend ku nuk i takon.
E gjashta: Ai i cili flet për diçka që nuk i japin vëmendje dhe as nuk e dëgjojnë.

“El-Adab Esh-sherije” i Ibn Muflih, 347.

Loading...