Vepra të dobishme dhe forma të ndryshme ku mund të kontribuoni për këtë fe

May 29, 2022

– Mëso një sure.

– Mëso një ajet.

– Përcill një çështje.
– Përmend një hadith.
– Prezanto një mësim.
– Dëgjo një kasetë.
– Lexo një libër.
-Shpërndaj një fletushkë.
– Përmblidh një ligjeratë.
– Jep një këshillë.
– Përhap thirrjen (Islame).
– Shkruaj një artikull.
– Shuaj një dyshim.
– Përmirëso një gabim.
– Refuzo një të keqe.
– Shoqërohu me një këshillues.
– Jepi atij që nuk ka.
– Ndihmo një nevojtar.
– Ktheu selamin njerëzve.
– Fal namazin.
– Bëj një umre.
– Mëso të paditurin.
– Mbaj një hytbe.
– Jep një mendim.
– Përballu me një bidat.
– Agjëro një ditë.
– Ushqe një nevojtar.
– Përcill një xhenaze.
– Vishe atë që s’ka rroba.
– Vizito një të sëmurë.
– Ndërto një xhami.
– Riparo një rrugë.
– Mbulo një të metë.
– Ndihmoje të pafuqishmin.
– Ftoje në fe mohuesin.
– Këshillo një mëkatar.
– Shlyeja borxhin një borxhliu.
– Ngope një të uritur.
– Pyet një dijetar.
– Fto një thirrës.
– Vure në lëvizje një dembel.
– Zgjo të përgjumurin.
– Ndero mysafirin.
– Mbaji lidhjet farefisnore.
– Nderoje dijetarin.
– Jep një ide.

Dosje:

Loading...