Vepra të dobishme dhe forma të ndryshme ku mund të kontribuoni për këtë fe

January 16, 2016

Vepra të dobishme dhe forma të ndryshme ku mund të kontribuoni për këtë fe

Mëso një sure
Mëso një ajet
Përcill një çështje
Përmend një hadith
Prezanto një mësim
Dëgjo një kasetë
Lexo një libër
Shpërndaj një fletushkë
Përmblidh një ligjeratë
Jep një këshillë
Përhap thirrjen (Islame)
Shkruaj një artikull
Shuaj një dyshim
Përmirëso një gabim
Refuzo një të keqe
Shoqërohu me një këshillues
Jepi atij që nuk ka
Ndihmo një nevojtar
Ktheua selamin e njerëzve
Fal namazin
Bëj një umre
Mëso të paditurin
Mbaj një hytbe
Jep një mendim
Përballu me një bidat
Agjëro një ditë
Ushqe një nevojtor
Përcill një xhenaze
Vishe atë që ska rroba
Vizito një të sëmurë
Ndërto një xhami
Riparo një rrugë
Mbulo një të metë
Ndihmoje të pafuqishmin
Ftoje në fe mohuesin
Këshillo një mëkatar
Shlyeja borxhin një borxhliu
Ngope një të uritur
Pyet një dijetar
Fto një thirrës
Vure në lëvizje një dembel
Zgjo të përgjumurin
Ndero mysafirin
Mbaji lidhjet farefisnore
Nderoje dijetarin
Jep një ide

Etj etj.
Përktheu Fatjon Isufi

Loading...