Muezini thërret ezanin e sabahut në Ramazan ndërsa personi ka ushqim ose pije në gojë, çfarë duhet të bëjë?

June 15, 2016

Allahu ju forcoftë! Pyetësi thotë: Nëse muezini thërret ezanin e sabahut në Ramazan ndërsa personi ka ushqim ose pije në gojë, çfarë duhet të bëjë?

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Cfarë?
Pyetësi: : Nëse muezini thërret ezanin e sabahut në Ramazan ndërsa personi ka ushqim ose pije në gojë.
Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Derisa ai e ka ushqimin apo pijen në gojë, atëherë le ta hajë/pijë atë, elhamdulilah, por që të marr diçka tjetër (ushqim ose pije) kjo nuk lejohet.

Përktheu: Unejs Sheme

Loading...