A duhet t’i vizitoj varrezat në ditën e xhuma?

September 21, 2017

A lejohet veçimi i ditës së Bajramit dhe të Xhumasë për të vizituar varrezat?

Abdullah bin Abdurrazak el-Bedr tregon se e ka pyetur [1] babain e tij Abdurrazak el-Bedr (Allahu e ruajtë), dhe ai i është përgjigjur: Nuk ka argument për një gjë të tillë.

 

Përktheu: Unejs Sheme

—————————————————–

[1] Abdullah bin Abdurrazak el-Bedr është djali i shejhut të nderuar Abdurrazak el-Bedr (Allahu e ruajtë). Ndërsa gjyshi i tij është muhadithi shejh Abdulmuhsin el-Abadi (Allahu e ruajtë).

Loading...